Dansekompetencer og trin-kartotek Screen Shot 2014-10-31 at 12.18.30
Der undervises praktisk og teoretisk i basiselementerne groove og grundtrin. Med udgangspunkt i udleveret materiale, udvikles der løbet af kurset et praktisk og skriftligt grundtrin-kartotek.

Kreativ dans og ice-breaking-lege
Elevernes følelse af fællesskab, tillid og respekt er afgørende for, hvorvidt hip hop timen opleves sjov og motiverende. På kurset modtager deltagerne forslag til ice-breaking-lege og kreative øvelser.

Selvstændigt gruppearbejde
Arbejdet med elevernes egenfærdigheder og sociale kompetencer er et naturlig element i hip hop-kulturen. På workshoppen arbejdes der med forskellige typer af gruppearbejde og mindre visninger og battels

Koreografier og musik
På kurset lærer du koreografi og modtager musikspilleliste, der kan bruges i                                                                                             undervisningen.Screen Shot 2014-10-31 at 12.21.19

Teori
For at formidle hip hop-kulturens værdier, er det relevant at give børnene et teoretisk oplæg.
På kurset gennemgår vi hip hop’ens historie og værdigrundlag.

Materiale

Lærerne modtager mappe der indeholder, nedskrevende trin, ice-breaking lege, samarbejdsopgaver, musiklister samt teori materiale.