Indhold Screen Shot 2014-10-31 at 11.43.22

Børnene arbejder både med hip hop teknikker og kreativ dans. Hip hop teknik indeholder basic groove, grundtrin og efter elevernes ønsker special skills som eksempelvis moonwalk, electric boogie, breakdance og baby freeze. I kreativ dans er eleverne medskabende og udvikler, indenfor givende rammer forskellige danse og simple akrobatiske sekvenser. Kreativ dans er inkluderende og motiverende for eleverne, da de oplever dans som fysisk leg hvor alle kan være med.

 

Gruppearbejde

Eleverne udfordres i mere eller mindre selvstændigt gruppe arbejde. Der arbejdes indgående med at udvikle elevernes samarbejdsevner og at hver elev udforsker og bruger sine styrker. 

                             

Dans kombineret med almen faglig undervisning  

FullSizeRenderWorkshoppen kan indeholde et tema og kombineres med faglig undervisning i eksempelvis   dansk, musik og historie. Danseworkshoppen tager udgangspunkt i gennemgået eller nyt materiale og understøtter det faglige budskab igennem leg og dans. For faglig inddragelse i workshoppen, planlægges indhold i samspil med læreren.

 

Teori

For at forstå hip hop-kulturen og dens grundværdier bliver hip hop’ens historie fortalt og illustreret i lyd og billeder. Efterfølgende diskutereres emner som for eksempel “hvordan opfatter eleverne hip hop i dag, og stemmer dette overens med den oprindelige historie?”