Hip hop‘ens grundværdier bygger blandt andet på respekt for hinanden, selvkontrol og fordybelse samt at tage ansvar for de valg man træffer.
Disse g
rundværdier er workshoppens puls og mind-set og det er workshoppens formål at styrke disse værdier hos eleverne.